Sigortalı işçi sayısında sevindiren gelişme

Sigortalı işçi sayısında sevindiren gelişme

Mart 16, 2021 0 Yazar: farukkscu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 2019’da 32 milyon 77 bin kişi olan toplam işgücü, 2020’de 1 milyon 806 bin kişi azalarak 30 milyon 271 bin kişi oldu. Toplam istihdam ise aynı dönemde 1 milyon 401 bin kişi azalarak 27 milyon 728 binden 26 milyon 327 bin kişiye geriledi.

İstihdamda genel tablo iç karartıcı olsa da sigortalı işçi sayısında olumlu gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aralık ayı istatistiklerine göre, 4 / a, 4 / b ve 4 / c kapsamındaki “zorunlu sigortalı” sayısı aralık ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde 891 bin 722 kişi arttı. Söz konusu dönemde 4 / b (esnaf) statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı 37 bin 287 kişi azalırken, 4 / a (işçi) statüsündeki zorunlu sigortalılar 889 bin 110 kişi, 4 / c (memur) statüsündeki zorunlu sigortalılar ise 39 bin 899 kişi arttı.

Toplam zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2017 yılından beri 20.2 milyonu aşamıyordu. 2016’da 19.1 milyon olan zorunlu sigortalı sayısı 2017’de 20.2 milyon, 2018’de 20.1 milyon, 2019’da da 20.2 milyon kişi oldu.

“Zorunlu sigortalı” sayıları sigortalı çalışan işçilere ilişkin gerçek verileri gösteriyor. Sayıları 1 milyon 440.8 bini bulan stajyer ve kursiyerler ile 346.6 bin çırak, 16.2 bin yurtdışı müteahhitlerinde çalışanlar, 31.2 bin tarım işçisi ve isteğe bağlı sigortalıları vs kapsayan 445.1 bin dolayındaki diğer sigortalılar “zorunlu sigortalı” rakamlarına dahil edilmiyor.

SGK KAPSAMINDAKİ TOPLAM ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI (4/a, 4/b, 4/c)
AYLAR 2019 2020 Değişim
Ocak 19.648.900 20.032.004 383.104
Şubat 19.647.886 20.075.675 427.789
Mart 19.828.091 20.214.050 385.959
Nisan 20.038.270 19.752.080 -286.190
Mayıs 20.218.472 19.843.495 -374.977
Haziran 20.220.807 20.373.446 152.639
Temmuz 20.102.816 20.380.102 277.286
Ağustos 19.945.604 20.713.606 768.002
Eylül 20.279.720 20.970.323 690.603
Ekim 20.348.058 21.374.683 1.026.625
Kasım 20.213.823 21.125.594 911.771
Aralık 20.172.891 21.064.613 891.722

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI NEDEN ARTTI?

Sigortalı çalışan sayısındaki artışın pandemi dolayısıyla verilen teşviklerden mi kaynaklandığına ilişkin soru akla gelebiliyor. Ancak, kısa çalışma ödeneklerinden yararlanmak için son 3 yılda en az 450 gün prim ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu aranıyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteğinden ise 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla hizmet akdi bulunanlar yararlanabiliyor. İşverenin eş dost hısım akrabayı bu iki pandemi desteğinden yararlanabilmek için sigortalı gösterme şansı bulunmuyor. Zorunlu sigortalı sayısındaki artışı pandemi desteklerine bağlamak mümkün değil.

Sigortalı sayısında en yüksek artışın sağlık ve inşaat sektörlerinde olduğu görülüyor. İnşaat sektörünün 2018’deki kriz nedeniyle başlayan daralmayı atlatıp 2020 yılında canlanmasının yanı sıra pandemide sağlık sektöründe gerçekleşen yeni personel alımlarının sigortalı işçi sayısındaki artışta önemli payı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, tablolarda da görüleceği gibi sanayi sektörünün pandemiden nispeten az etkilenmesinin de sigortalı çalışan sayısındaki artışta rolü olduğu görülüyor.

SAĞLIK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN İSTİHDAMA DESTEK

Faaliyet kolları itibarıyla bakıldığında son bir yıllık dönemde zorunlu sigortalı çalışan sayısında en fazla artış 262.4 bin kişiyle insan sağlığı hizmetlerinde görüldü. Bu sektörde sigortalı işçi sayısı 549.9 binden 812.3 bine çıktı. İkinci sıradaki bina inşaatı faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 258.5 bin kişi artarak 728 binden 986.4 bine yükseldi. Sigortalı çalışan sayısındaki artışta bu iki sektörü 53.4 bin kişi ile kamu yönetimi ve savunma, 50.5 bin kişiyle perakende ticaret, 47 bin kişiyle de toptan ticaret sektörleri izledi.

Zorunlu sigortalı sayısında en fazla azalma ise 113.2 bin kişiyle binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenleme faaliyetlerinde görüldü. Bu sektörde sigortalı işçi sayısı 619 binden 505.8 bine geriledi. Güvenlik ve soruşturma faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 100.4 bin kişi azalarak 320.1 binden 219.7 bin kişiye geriledi.

Pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 87.1 bin kişi azalarak 713.1 binden 625.9 bine, bilgi hizmet faaliyetlerinde 24.5 bin kişi azalarak 43.4 binden 18.9 bine, eğitim faaliyetlerinde ise 14.1 bin kişi azalarak 632.1 binden 618 bin kişiye düştü. Konaklama faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 8.3 bin kişi azaldı.

Sanayi sektörünün birçok alt kolunda sigortalı işçi sayısında önemli artışlar gözlendi. Bunların başında fabrikasyon metal ürünleri imalatı (33.3 bin),tekstil ürünleri imalatı (29.8 bin),giyim eşyaları imalatı (29.1 bin),elektrikli teçhizat imalatı (26.6 bin),kauçuk ve plastik ürünleri imalatı (24.1 bin),gıda ürünleri imalatı (23.2 bin) ve otomotiv (20.7 bin) sektörleri yer alıyor.

Faaliyet kollarına göre zorunlu sigortalı sayıları (4 / a)
2019 Aralık 2020 Aralık Değişim
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. 104.869 113.413 8.544
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 27.025 34.579 7.554
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 9.784 12.556 2.772
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 36.436 36.442 6
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.300 1.991 -309
Metal Cevherleri Madenciliği 28.188 30.845 2.657
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 58.320 61.883 3.563
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 9.083 10.531 1.448
Gıda Ürünlerinin İmalatı 466.144 489.386 23.242
İçeceklerin İmalatı 15.827 16.855 1.028
Tütün Ürünleri İmalatı 4.800 6.172 1.372
Tekstil Ürünlerinin İmalatı 430.571 460.399 29.828
Giyim Eşyalarının İmalatı 579.474 608.587 29.113
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 65.257 66.785 1.528
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç) 60.456 66.003 5.547
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 60.349 67.644 7.295
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 47.528 48.440 912
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.002 9.346 344
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 88.023 100.328 12.305
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 27.650 31.899 4.249
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 209.899 233.965 24.066
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 198.439 220.096 21.657
Ana Metal Sanayii 163.275 175.994 12.719
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 367.186 400.359 33.173
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 38.329 43.898 5.569
Elektrikli Teçhizat İmalatı 149.614 176.214 26.600
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 161.629 183.302 21.673
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 201.164 221.851 20.687
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 68.535 75.200 6.665
Mobilya İmalatı 154.829 174.178 19.349
Diğer İmalatlar 65.023 74.465 9.442
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 141.493 147.716 6.223
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 111.754 109.439 -2.315
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 13.293 10.789 -2.504
Kanalizasyon 15.541 20.958 5.417
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 83.423 81.766 -1.657
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 2.689 3.479 790
Bina İnşaatı 727.961 986.439 258.478
Bina Dışı Yapıların İnşaatı 293.312 312.310 18.998
Özel İnşaat Faaliyetleri 273.515 288.917 15.402
Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 221.229 241.169 19.940
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 727.705 774.712 47.007
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.340.097 1.390.559 50.462
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 561.538 561.486 -52
Su Yolu Taşımacılığı 14.874 15.157 283
Hava Yolu Taşımacılığı 29.687 28.975 -712
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 263.004 281.507 18.503
Posta Ve Kurye Faaliyetleri 50.708 64.677 13.969
Konaklama 249.448 241.131 -8.317
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 713.057 625.930 -87.127
Yayımcılık Faaliyetleri 23.928 23.232 -696
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri 23.444 20.647 -2.797
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 9.753 10.417 664
Telekomünikasyon 26.541 29.071 2.530
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 100.718 113.970 13.252
Bilgi Hizmet Faaliyetleri 43.419 18.877 -24.542
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 85.802 85.363 -439
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 22.850 23.908 1.058
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 50.822 53.861 3.039
Gayrimenkul Faaliyetleri 139.198 158.606 19.408
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 155.294 164.474 9.180
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 212.504 216.872 4.368
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 146.666 166.226 19.560
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 13.741 15.818 2.077
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 58.571 54.510 -4.061
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 45.514 49.480 3.966
Veterinerlik Hizmetleri 8.524 9.600 1.076
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 26.115 27.729 1.614
İstihdam Faaliyetleri 67.346 75.351 8.005
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 52.797 46.458 -6.339
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 320.081 219.724 -100.357
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 618.982 505.803 -113.179
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 443.291 481.737 38.446
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 220.782 274.216 53.434
Eğitim 632.093 617.998 -14.095
İnsan Sağlığı Hizmetleri 549.861 812.270 262.409
Yatılı Bakım Faaliyetleri 34.511 47.659 13.148
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 59.960 63.425 3.465
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 15.035 12.604 -2.431
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 3.440 4.426 986
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 6.464 5.623 -841
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 54.786 49.285 -5.501
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 62.224 59.353 -2.871
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 54.686 57.025 2.339
Diğer Hizmet Faaliyetleri 113.730 110.957 -2.773
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 11.869 5.616 -6.253
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler 706 671 -35
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.679 4.828 149
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 50.250 65.011 14.761
TOPLAM 14.314.313 15.203.423 889.110