Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği biteceği tarih

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği biteceği tarih

Mart 18, 2021 0 Yazar: farukkscu

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Soruları destekten yararlanan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatılmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ) NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Nakdi Ücret Desteği’nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti. 15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise Erdoğan, ”Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.