Miraç kandili nedir, önemi ne? Miraç ne demek? Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç kandili nedir, önemi ne? Miraç ne demek? Miraç kandilinde ne oldu?

Mart 10, 2021 0 Yazar: farukkscu

Bugün, Müslümanlar için çok önemli bir anlamı olan Miraç kandili. Mübarek üç ayların birinci ayı olan Recep ayının 27. gecesi İslam dünyasında miraç kandili olarak kutlanıyor. Hz. Muhammed’in göğe yükselişini simgeleyen Miraç kandilinde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Miraç kandili nedir, önemi ne? Miraç ne demek? Miraç kandilinde ne oldu?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, İslam mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed’in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dibi peygamberi Hz. Muhammed’in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa’ya gidiş (isra),Burak’ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ NE DEMEK?

“Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven” anlamına gelen kelime, Türkçeye “yükseğe çıkma” şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU?

Miracın Hicret’ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Hz. Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytü’l-Makdis’in (Süleyman Tapınağı) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camisi’nin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre Hz. Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül Münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidret’ül Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Anlatılana göre Hz. Muhammed Mekke’ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir.

MİRAÇ KANDİLİNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç’tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç’ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa’nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed’in birkaç kere geri dönüp Allah’tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.