Lise mezunu personel alımı başvuruları 2021! Aile Bakanlığı lise mezunu personel alımı başvuru şartları

Lise mezunu personel alımı başvuruları 2021! Aile Bakanlığı lise mezunu personel alımı başvuru şartları

Mart 16, 2021 0 Yazar: farukkscu

Lise mezunu personel alımı yapılıyor mu? Sorusu internette sıkça araştırılıyor. En az lise mezunu alımı yapan kurumlardan biri de Aile Bakanlığı oldu. Aile Bakanlığı lise mezunu personel alımları içim bilgilendirme yayınladı.

AİLE BAKANLIĞI LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI İLANI

Adalet Bakanlığı, KPSS 60 puan ile 20 bim 379 memur ve personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular Türkiye’nin farklı illerinde ve farklı branşlar da alım yapılacak. Toplamda ise 20 bin 379 kişilil personel istihdam edilecek.

AİLE BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA PERSONEL VE MEMUR ALIMI YAPACAK?

Kocaeli Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Taşpınar Belediye Başkanlığı
Kocaeli Üniversitesi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Sağlık Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Fırat Üniversitesi
Beykoz Belediye Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ortaköy Belediye Başkanlığı (Aksaray)
Akseki Belediye Başkanlığı
Yaylakent Belediye Başkanlığı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Şahinbey Belediye Başkanlığı

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru da bulunacak memur ve personel adayları genel başvuru şartları aşağıda belirtiliyor. İşte genel başvuru şartları;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3),ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden belirtilen puanı almış olmak.