Kıdem tazminatı ve yıllık izinle ilgili yeni karar belli oldu!

Kıdem tazminatı ve yıllık izinle ilgili yeni karar belli oldu!

Mart 15, 2021 0 Yazar: farukkscu

Yeni ekonomi paketinde en çok merak edilen konuların başında ücretli yıllık izin ve kıdem tazminatı konuları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi paketinde yer alan kararlara göre yıllık izin ve kıdem tazminatı detaylarını Habertürk’ten Ahmet Kıvanç derledi.

YENİ EKONOMİ PAKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıkladığı ekonomi paketinde istihdama yönelik düzenlemelere de yer verildi. Paketin istihdam bölümünde iki önemli ayrıntı dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi, yaz boyunca tartışılan ve son anda Plan Bütçe Komisyonu’nda yasa teklifinden çıkartılan esnek çalışma düzenlemelerinin yeni baştan kurgulanacak olması. İkincisi ise işten çıkarma yasağının sona ermesiyle kitlesel işsiz kalmalarından endişe edilen ücretsiz izindeki yüz binlerce kişinin işini korumasının sağlanması.

Pakete göre yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN KARARI DETAYLARI

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Mevcut kanuna göre kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için de aynı şekilde bir yıl çalışma şartı aranıyor.

İş Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda işçi işveren arasında kısmi süreli iş sözleşmesi yapılabiliyor. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerinin tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmesi gerekiyor.

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme taleplerinin işverence dikkate alınması ve boş yerlerin zamanında duyurulması da yasal zorunluluk.

ESNAK ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ÜÇ DÜZENLEME

Yapılandırmayla ilgili torba yasanın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında son anda metinden çıkartılan esnek çalışmayla ilgili üç düzenleme yer alıyordu. Bu düzenlemeler şöyleydi:

– Tam süreli çalışırken kısmi süreli çalışmaya geçmeyi kabul edenlere, aylık olarak, asgari ücretin yüzde 10’una kadar vergi istisnası.

– 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin, İş Kanunu’ndaki objektif kriter şartı aranmaksızın iki yıla kadar zincirleme olarak belirli süreli sözleşme ile çalıştırılması.

– 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması.