Karşılıklı tanıma yönetmeliği yenilendi

Karşılıklı tanıma yönetmeliği yenilendi

Mart 12, 2021 0 Yazar: farukkscu

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yönetmeliğine göre,
Türkiye’de veya AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esas olacak.

AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin, piyasada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili
kuruluşlar tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınacak.

Türkiye’de veya AB üyesi bir ülkenin piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürün veya ürün grubunun Türkiye’de ya da AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı, bu ürün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka AB üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilecek.

Karşılıklı tanıma beyanı, AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşunca yapılabilecek bir değerlendirmede kullanılmak amacıyla, o ülkenin gereklerine göre yetkili kuruluşa kağıt ortamında veya elektronik ortamda sağlanabilecek ya da internet
üzerinden yayımlanabilecek.

Yetkili kuruluş, ürünün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya güvenliği ya da çevre
açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa veya piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa değerlendirmesi devam ederken ürünün piyasada bulundurulmasını askıya alabilecek.