Coca-Cola İçecek Entegre Faaliyet Raporu’nu paylaştı

Coca-Cola İçecek Entegre Faaliyet Raporu’nu paylaştı

Mart 12, 2021 0 Yazar: farukkscu

Pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği 2020 yılında, hem çalışanları hem paydaşları hem de içinde bulunduğu toplumlar için değer yaratan uygulamalarını “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla hayata geçiren Coca-Cola İçecek (CCI),2020 dönemine ait finansal ve finansal olmayan performansını bu yıl ilk kez yayınladığı entegre faaliyet raporu ile paylaştı.

Raporun aynı zamanda Türkiye’de hızlı tüketim malları sektöründe yayınlanan ilk entegre faaliyet raporu olduğu açıklandı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Standartları “Temel” seçeneği ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council – IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine uyumlu olarak hazırlanan raporda, CCI’ın 2020 yılına ait tüm faaliyetleri ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir değerlendirme ile ele alındı.

CCI’ın ilk entegre raporunda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirildi. Raporda ayrıca, finansal, üretilmiş, fikri, beşerî, sosyal ve doğal olmak üzere altı sermaye öğesi etrafında, tüm paydaşlar nezdinde yaratılan değer de ele alındı. Altı bölümden oluşan raporda, 2020 yılında öne çıkan gelişmeler, paydaşlarla etkileşim ve entegre yönetişim yaklaşımının yanı sıra stratejik öncelikler, değer yaratmaya yönelik program ve çalışmalar ile operasyonel ve finansal performansa dair ayrıntılar paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda, CCI’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dair ilerleme bildirimlerini de yansıtan raporun içerik geliştirme sürecine AA1000 Güvence Standardının önem, kapsayıcılık ve duyarlılık ilkeleri, finansal bildirimlerde ise Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği değişikliği ile yayımlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” ilke seti kılavuzluk etti.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, faaliyet gösterilen ülkelerin 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait yatırımları, hedefleri, uygulamaları ve performans sonuçlarının yer aldığı 2020 entegre faaliyet raporunun kapsamının CCI’ın toplam üretim hacminin yüzde 100’üne ulaştığını belirtti.

Başarır, “İlk entegre faaliyet raporumuzu yayınlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 10 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak, her adımda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. Strateji odaklı ve geleceğe dönük planlamalarımıza ışık tutan entegre raporumuz ile finansal ve finansal olmayan performansımızı bütünsel bir şekilde ele aldık. Kullandığımız kaynaklar ve iş modelimizle birlikte yarattığımız değeri ilişkilendirdik ve şeffaflıkla ortaya koyduk. Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güçlüyüz” dedik. Zorlu geçen 2020 yılını başarıyla tamamladık” dedi.